Τακτικη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητειας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για την αναγνώριση αγροτικής οδού στην Αγ.Φωτιά ως κύριας δημοτικής.

2) Τροποποίηση – συμπλήρωση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016.

3) Έγκριση κατεδάφισης επικίνδυνου κτίσματος στον οικισμό Πισκοκεφάλου.

4) Έγκριση 1ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ.έτους 2016.

5) Έγκριση μεταφοράς παροχής ΦΟΠ του Δήμου στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.

6) Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού.

7) Παραχώρηση χρήσης του Τουριστικού Περιπτέρου στη θέση ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙ Μ. Μουλιανών, στο Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

8) Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου στο Παλαίκαστρο για τη στάθμευση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε. Ιτάνου.

9) Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργούνται με βάση τον Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

Ο Πρόεδρος

Νίκος Κοζυράκης