Οι Κριτσώτες τίμησαν την επέτειο της επανάστασης του 1821, με τις εκδηλώσεις που αναλογούν στους Έλληνες ήρωες, στο φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί.