Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαΐου και ώρα 15:00 μ.μ. στο κτίριο «Μιραμπέλλο », Κ. Κοζύρη 18, 2ος όροφος (έναντι Αγίας Τριάδας). Θέματα συνεδρίασης:

– Εγγραφές και Επανεγγραφές παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφρονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου για το σχολικό έτος 2016 – 2017

– Εγγραφές παιδιών στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αγίου Νικολάου για τον μήνα Αύγουστο

– Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης – μοριοδότησης των αιτήσεων που αφορούν τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

– Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη της διαδικασίας υποβολής του φακέλου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αφού δημοσιευτεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

– Αιτήσεις εγγραφών παιδιών και απαλλαγή τροφείων

– Έγκριση απευθείας ανάθεσης αγοράς Προγράμματος για διαχείριση αγορών και αποθήκης προμηθειών και δέσμευση αντίστοιχου Κ.Α.Ε.

– Έγκριση απευθείας ανάθεσης αγοράς Προγράμματος για αξιολόγηση – μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και δέσμευση αντίστοιχου Κ.Α.Ε.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ