Για το πότισμα του γκαζόν στη μαρίνα, η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία εξετάζει την προμήθεια μικρής μονάδας αφαλάτωσης σε συνδυασμό με την τοποθέτηση συσκευής μέτρησης υγρασίας, συνδεδεμένου με σύστημα αυτόματου ποτίσματος, κατά τις βραδινές ώρες, όπως έχει εφαρμόσει ο μισθωτής της Πλαζ ΕΟΤ, επιτυγχάνοντας αρκετή οικονομία στην κατανάλωση νερού. Σημειώνεται ότι για το πότισμα του χορταριού της μαρίνας απαιτούνται καθημερινά από 10-20 κ.μ. νερού.

Δεν αποκλείεται δε η περίπτωση εγκατάστασης μικρής μονάδας αφαλάτωσης στον ποταμό του Αλμυρού, για την εξασφάλιση της ποσότητας νερού που καταναλώνεται με τη χρήση των ντουζ στη μεγάλη παραλία του Αλμυρού. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας η τροφοδότηση των ντουζ με υφάλμυρο νερό, από τις πηγές που υπάρχουν εκεί κοντά, με το οποίο παλαιότερα ο κόσμος έπλενε ρούχα.

Ήδη ξεκινά η τροποποίηση που απαιτείται στις σωληνώσεις των εσωτερικών ντουζ, στο κτίριο εξυπηρέτησης της μαρίνας που χρησιμοποιούν οι πελάτες, ώστε το χρησιμοποιούμενο νερό (με τη σαπουνάδα) να μην καταλήγει στην αποχέτευση αλλά να επαναχρησιμοποιείται για να γεμίζουν τα καζανάκια στα WC του κτιρίου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ