Φωτογραφία: Αντώνης Γιαλελάκης

Σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Βουλισμένης…

Μέσα στο μονοπάτι του Βιγλιού, στο σημείο που βρίσκεται η δεξαμενή του χωριού.

Φωτογραφια: Αντώνης Γιαλελάκης