Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο παρουσία του Υπουργού Παιδείας.
Τετάρτη 22 Μαΐου ώρα 17:30.