Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας γνωστοποιείται η υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή Αναδασμός Παχείας Άμμου – Καβουσίου» μεταξύ του Δημάρχου Ιεράπετρας,  κ. Θεοδοσίου Καλαντζάκη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 720.000€ και περιλαμβάνει εργασίες διαπλάτυνσης, καθαρισμών και ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρόμων ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των αγροτών και η διακίνηση των προϊόντων.