Η οικονομική διαχείριση του Δήμου Αγίου Νικολάου αποτελεί πρότυπο οργάνωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας, που καθρεπτίζει τη φιλοσοφία και αντίληψη της παρούσας δημοτικής αρχής, για τη χρηστή διοίκηση, με διαφάνεια και πρόταγμα την διασφάλιση του συλλογικού συμφέροντος.

Γι’ αυτό και ένα μεγάλο, πρωτοποριακό βήμα που πραγματοποιήσαμε, με σκοπό την διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, ήταν η αποτύπωση, σε πραγματικό χρόνο, της οικονομικής διαχείρισης, στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμος Αγ. Νικολάου είναι από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα, όπου όλες οι καθημερινές κινήσεις των οικονομικών, στα έσοδα και στα έξοδα, αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα του και είναι προσβάσιμα σε κάθε πολίτη.

Όλοι οι δημότες πλέον γνωρίζουν άμεσα και σε πραγματικό χρόνο που δαπανάται και το κάθε ευρώ!

 

Μειώσαμε τα ανείσπρακτα χρέη

Έχοντας την ευθύνη ως αντιδήμαρχος της εποπτείας της Οικονομικής Υπηρεσίας, ένας από τους πρώτους στόχους που θέσαμε ήταν η ανάσχεση του ρυθμού αύξησης και σταδιακή μείωση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο.  Παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, το 2014,  ανείσπρακτο υπόλοιπο 6.914.513 ευρώ και ως το Δεκέμβριο του 2018 κατορθώσαμε και το μειώσαμε στα 6.002.314 ευρώ!  Αν δει κανείς την αντίστοιχη εικόνα και τάσεις που αφορούν τα ανείσπρακτα χρέη σε άλλους δήμους, θα μπορούσε να κατανοήσει πόσο δύσκολο είναι η σταθεροποίηση του ρυθμού αύξησης και μείωση της συσσώρευσης ανείσπρακτων οφειλών από τους δημότες, με δεδομένη την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η μη αύξηση, πολύ δε περισσότερο η μείωση των οφειλομένων προς το Δήμο, υπό τις παρούσες συνθήκες, αποτελεί πραγματικά άθλο, αν λάβει κανείς υπόψιν του ότι καταφέραμε και αυξήσαμε την εισπραξιμότητα του Δήμου στο 78%!  

 

Συστηματική δουλειά και οργάνωση

Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη συστηματική και οργανωμένη δουλειά της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Αποτυπώσαμε την  κατάσταση οφειλών, οφειλετών και ενεργειών είσπραξης,  ώστε ανά πάσα στιγμή  να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα και έλεγχος των οφειλών και της εξέλιξής τους.

Υπάρχει μεγάλη λίστα οφειλετών  με «μικρές» οφειλές (μέχρι 500 ευρώ) και μικρή λίστα με μεγαλοοφειλέτες. Με τις  ηλεκτρονικές εφαρμογές που εγκαταστήσαμε  και τη δυνατότητα πρόσβασης για την λήψη των στοιχείων μέσω Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΦΜ, διεύθυνση, Ε9), γίνεται πλέον ταυτοποίηση των οφειλετών (αλλοδαποί, αγνώστου διαμονής κλπ.) ώστε να  μπορεί η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου να προχωρήσει τη νόμιμη διαδικασία διαγραφής επισφαλών οφειλών προς το Δήμο, που απλώς «φουσκώνουν» το συνολικό ανείσπρακτο χρέος.

 

Εκσυγχρονισμός

Μεγάλα βήματα εκσυγχρονισμού και οικονομικής διαφάνειας έγιναν  την τρέχουσα δημοτική περίοδο με μεγάλες προσπάθειες και αλλαγές στην μηχανογράφηση των υπηρεσιών του Δήμου μας.

Οι σημαντικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν, είχαν στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της μηχανογράφησης με την αξιοποίηση δυνατοτήτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

* Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο σε όλο τον Δήμο.

* Ηλεκτρονικές πληρωμές  μέσω τραπεζών και συστήματος ΔΙΑΣ.

* Εφαρμογή παραγωγής ταυτοτήτων οφειλής για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

* Εφαρμογή Παρακολούθησης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης

* Εφαρμογή Αναζήτησης Στοιχείων Οφειλετών (Διασύνδεση με TaxisNet)

* Εφαρμογή αναζήτησης στοιχείων οχημάτων και ιδιοκτητών

 

Νοικοκύρεμα, υπέρ του συλλογικού συμφέροντος

Α. Σε ότι αφορά την είσπραξη του ΤΑΠ, με έγγραφο μας στη ΔΕΔΔΗΕ, τον Νοέμβριο του 2017  ζητήσαμε άμεση ενημέρωση σχετικά με τη διακοπή ηλεκτροδότησης και ενημέρωση στην επανασύνδεση.  Είμαστε σε αναμονή παραλαβής των στοιχείων .

Β. Σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία, γνωρίζουμε για πρώτη φορά  τα νομίμως λειτουργούντα ξενοδοχεία στο Δήμο μας: Κατόπιν αίτησης του αρμοδίου τμήματος της Οικονομικής Υπηρεσίας, στον ΕΟΤ,  τον Μάρτιο 2017,  μας   γνωστοποιήθηκε  εγγράφως  το σύνολο των ξενοδοχείων που λειτουργούν νόμιμα στο Δήμο Αγίου Νικολάου κατά κατηγορία. Έτσι μπορούμε πλέον να  επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που μας προσκομίζουν οι ιδιοκτήτες, ώστε να  έχουμε εναρμόνιση των δημοτικών τελών με τα πραγματικά  τετραγωνικά μέτρα των εγκαταστάσεών τους αποκαθιστώντας την ισονομία και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου.

Γ. Σε ό,τι αφορά τις κλήσεις του Κ.Ο.Κ. οι οποίες πληρώνονται στο Δήμο, έχει γίνει πλήρης καταγραφή και  δεν υπάρχει  καμιά εκκρεμότητα (ανακαλύψαμε πακέτα κλήσεων εγκαταλειμμένα σε κούτες, στη Νεάπολη)! Από  1.9.2014  μέχρι 21-1-2019 έχουν συνταχθεί και βεβαιωθεί  χρηματικοί κατάλογοι ετών 2007 έως 2016.

Δ. Τα κληροδοτήματα συνιστούν ένα πολύτιμο περιουσιακό κομμάτι του Δήμου, προερχόμενο από ευγενείς δωρεές δημοτών μας.  Για πρώτη φορά ορίσθηκε αρμόδια υπάλληλος κληροδοτημάτων, για την τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται  με την αποδοχή και την αξιοποίηση  των δωρεών και κληροδοτημάτων. Έχουν καταγραφεί  14 κληροδοτήματα και 2 ιδρύματα,  για τα οποία δημιουργήθηκε  πλήρης φάκελος ενεργειών και παρακολούθησης. Το 2014 είχαμε παραλάβει  το συγκεκριμένο αντικείμενο, σε φακέλους εντελώς, αναξιοποίητο.

Ε. Η Αρδευση του Δήμου, έχει προχωρήσει στη βεβαίωση και έκδοση των λογαριασμών  άρδευσης σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, σε δύο εξάμηνα. Συντάχθηκε νέος Κανονισμός Άρδευσης και επιδιώκεται, η λειτουργική αναβάθμιση σε Τμήμα  Άρδευσης με την ικανή στελέχωσή του, ενώ είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με τον ΤΟΕΒ Μεραμβέλου για την ενσωμάτωση σε αυτόν τα υπάρχοντα δίκτυα που υπάγονται στο Δήμο.

Για την νέα Δημοτική περίοδο στόχος είναι η περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας με πληθώρα νέων δυνατοτήτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μεγιστοποίηση της οικονομικής διαφάνειας.

Οι βασικοί άξονες για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης την νέα δημοτική μας περιόδο έχουν ως δομή την περαιτέρω άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών μας, τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, την πλήρη διαφάνεια και ενημέρωση των πολιτών στην οικονομική διαχείριση.

Ορισμένες από τις δράσεις αυτές είναι:

 

Για την εξυπηρέτηση του πολίτη

Έχομε περάσει στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διευκολύνοντας τον δημότη και στο πιο απομακρυσμένο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου μας. Παρέχουμε:

– Πλήρη δυνατότητα για ηλεκτρονική «on line» και αναλυτική ενημέρωση των πολιτών για την καρτέλα οφειλών τους.

– Αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των προμηθευτών.

– Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων και ηλεκτρονική διεκπεραίωση  τους.

– Ηλεκτρονική διακίνηση όλων των εισερχόμενων εγγράφων με δυνατότητα αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών απαντήσεων.

– Ηλεκτρονική εφαρμογή και μέσω κινητών για την άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους αρμόδιους αντιδημάρχους.

– Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών.

Ο εκσυγχρονισμός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών αυξημένης ποιότητας και αξίας, στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, και στη μείωση κόστους και του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης εργασιών.

Μαζί συνεχίζουμε! Eμείς μπορούμε, γιατί γνωρίζουμε!

Μαζί συνεχίζουμε να δημιουργούμε με συνοδοιπόρους τη μεγάλη πλειοψηφία των συνδημοτών που αναγνωρίζουν το έργο μας και μας εμπιστεύονται.

Γιατί, πιστεύουμε στη συλλογική δουλειά, στη διαφάνεια και στη δημιουργία με την ενεργή συμμετοχή όλων.

Δέσπω Καρνιαδάκη

Δικηγόρος – Αντιδήμαρχος

Υποψήφια δημοτική σύμβουλος