Είναι συγκυριακή η πτώση του τουρισμού όπως καταγράφεται σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο; Υπάρχει στροφή του τουριστικού ρεύματος σε άλλους προορισμούς; Ή μήπως όσα λεγόταν την προηγούμενη διετία για «χρυσή δεκαετία του ελληνικού τουρισμού», ήταν αστήρικτα;

Και στα τρία παραπάνω ερωτήματα που απασχολούν τους παράγοντες του τουρισμού, τις τοπικές κοινωνίες αλλά κυρίως τους μικρούς επιχειρηματίες του χώρου, που δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο στις εξελίξεις, η απάντηση είναι καταφατική, διότι τα γεγονότα οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι συγκυρίες έχουν ρυθμιστικό ρόλο στον τουρισμό, όσο και στη βεβαιότητα πως η επανάκαμψη των φτηνών αγορών, φανέρωσε ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές στον χώρο.

Ωστόσο, είναι ευρέως παραδεκτό πως τα τελευταία έξι χρόνια ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Οι αφίξεις αυξήθηκαν από 16,9 εκ. το 2012 σε 33,1 εκ. το 2018 ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν αντίστοιχα από € 10,4 δις σε € 16,1 δις.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή διαδραμάτισε το ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον στις αγορές μας, που επέτρεψε στους κατοίκους των ευρωπαϊκών κυρίως χωρών να ταξιδέψουν στο εξωτερικό με μεγαλύτερη συχνότητα και συχνά μεγαλύτερη δαπάνη.

Όπως αναλύεται όμως στην έκθεση του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ σε σχετική έκθεση που αναλύει το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, «οι ευνοϊκές συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία δεν προβλέπεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με την διεθνή οικονομία να εισέρχεται σε φάση αβεβαιότητας και επιβράδυνσης, ενδεχομένως δε και ύφεσης». Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος για τον τουρισμό;

 

Το Brexit και η ύφεση

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης του ΣΕΤΕ, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για δύσκολες καταστάσεις. Σε ένα τέτοιο κλίμα «ενδεχόμενης ύφεσης» δεν θα προκαλέσει έκπληξη να αντιστραφεί η αυξητική πορεία των τουριστικών μεγεθών του εισερχόμενου τουρισμού προς την Ελλάδα. Η μείωση των αφίξεων (-2,0%), της Μέσης κατά Κεφαλήν Δαπάνης (-4,3%) και των εισπράξεων (-6,2%) από την Βρετανία το 2018 ίσως να είναι μια πρώτη ένδειξη του πώς η οικονομική αβεβαιότητα, εν προκειμένω του Brexit, σε συνδυασμό με την ασθενέστερη οικονομική δυνατότητα, στην περίπτωση της Βρετανίας λόγω της υποτίμησης της λίρας, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του τουριστικού ρεύματος και των τουριστικών εισπράξεων, συμπεραίνει η έκθεση.

Σήμερα ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι καίριας σημασίας δραστηριότητα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, συνεισφέροντας άμεσα το 11,7 % και συνολικά το 26% ως 31% του ΑΕΠ και κατά την αιχμή άμεσα το 16,7% και συνολικά το 37% ως 44% της απασχόλησης. Ακόμα, ανταγωνίζεται ευθέως τις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία). Οι δε τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα δαπανούν αντίστοιχα ποσά όπως και αυτοί που επισκέπτονται τους ανταγωνιστές μας, άρα έχουν και αντίστοιχες απαιτήσεις.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον, που ο ανταγωνισμός θα εντείνεται και λόγω των δυσμενέστερων οικονομικών συνθηκών στις αγορές μας, η διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος πρέπει να αποτελεί διαρκή στόχο ώστε να μπορεί να εξακολουθήσει να συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία.

 

Πώς θα αντιδράσουμε;

Πώς μπορούν όμως να αντιδράσουν οι τουριστικοί φορείς της Ελλάδας, δημόσιοι και ιδιωτικοί, στα νέα δεδομένα;

Ο ΣΕΤΕ στην έκθεσή του υποστηρίζει πως «η υπηρέτηση αυτού του στόχου απαιτεί παροχή υπηρεσιών με συνέπεια και ποιότητα, διαρκή υπεροχή του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου έναντι των ανταγωνιστών», ενώ καλεί σε «πανστρατιά» των παρόχων υπηρεσιών προς τους τουρίστες για ποιοτικές υπηρεσίες «value for money».

Ακόμα, σε ότι αφορά τη διαχείριση προορισμών, σημειώνει πως «χρειάζεται βελτίωση των υποδομών που είναι αυτονόητες σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά δυστυχώς συχνά είναι ανεπαρκείς στην χώρα μας. Ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων – ενεργειακή και υδατική επάρκεια. διαχείριση του χώρου και του περιβάλλοντος, αστική συγκοινωνία, βελτίωση επιλεγμένων υποδομών, όπως τα λιμάνια και η ασφάλεια του οδικού δικτύου στα περισσότερα νησιά και συνέργειες μεταξύ των τουριστικών φορέων για ανάδειξη συμπληρωματικότητας των επιμέρους δραστηριοτήτων και υποδομών για την δημιουργία ενός πιο σύνθετου και ελκυστικού προϊόντος».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ