Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυσή του, προκήρυξε διαγωνισμό για το σχεδιασμό του λογοτύπου του.

Συγκροτήθηκε πενταμελής  κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από την κ. Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικό Μηχανικό και Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ, την κ. Εύα Κοκκινίδου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό και μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, τον κ. Νίκο Σκουτέλη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό , Αναπληρωτή Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κ. Μανόλη Τζομπανάκη Καλλιτέχνη – Γλύπτη και τον κ. Κώστα Καρνίκη Γραφίστα προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο διαγωνισμό για τη σύνθεση Λογοτύπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Το Σάββατο, 22/6/2019 και ώρα 18:00 η κριτική επιτροπή συνεδρίασε στην αίθουσα της Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πρεβελάκη & Γρεβενών στο Ηράκλειο.

Διαπιστώθηκε ότι υπεβλήθησαν 28 συμμετοχές τις οποίες η επιτροπή εξέτασε αρχικά ως προς την πληρότητα, εγκυρότητα και συμμόρφωση στις προδιαγραφές του  διαγωνισμού σχετικά με τον τρόπο υποβολής. Αξιολογώντας την ποιότητα της σύνθεσης, την ευληπτότητα του μηνύματος και την ευχρηστία του λογοτύπου η επιτροπή αποφάσισε την απονομή των εξής βραβείων στις προτάσεις:

1ο βραβείο: (κωδικός 1184DAG). Δημήτριος Μπούκος – Γεράσιμος Χωραΐτης ΟΕ, Γραφιστικό γραφείο,  Χαλκίδα

2ο βραβείο: (κωδικός RGB9775). Γιάννης Πετράκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Ηράκλειο.

Όπως είχε ανακοινωθεί, προγραμματίζεται έκθεση με τις υποβληθείσες προτάσεις εντός του Σεπτεμβρίου, στο χώρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ, καθώς και εκδήλωση για την απονομή των βραβείων στις προτάσεις που προκρίθηκαν. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου