Ο Δημοτικός  Οργανισμός  Κοινωνικοπολιτιστικής  Ανάπτυξης Σητείας ενημερώνει πως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενέκρινε τον προγραμματισμό για  την υλοποίηση  των παρακάτω τμημάτων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Άσκηση για Όλους:

-τρία (3) τμήματα Αθλητισμός και Γυναίκα

-τρία (3) τμήματα Αθλητισμός στην Προσχολική ηλικία

-δυο (2) τμήματα Άσκηση για ΑΜΕΑ

-ένα (1)  τμήμα Άσκηση και Απεξάρτηση

Σε προηγούμενο διάστημα ενεκρίθη  η πρόσληψη δυο (2) καθηγητών φυσικής αγωγής που θα στελεχώσουν τα τμήματα.

Η έναρξη υλοποίησης  των προγραμμάτων ορίζεται η 14η Οκτωβρίου με μέγιστη διάρκεια 28 εβδομάδων έως τις 31/7/2020.

Ο πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ

Λεωνίδας Τερζής