Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η εσπερίδα με θέμα την ορθολογική διαχείριση θερμοκηπιακών πλαστικών αποβλήτων στην Ιεράπετρα. Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.