Η Πέμπτη 31η Οκτωβρίου 2019 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής εμπροθέσμων δηλώσεων κτηματολογίου στο Λασίθι.

Δηλώσεις που θα κατατεθούν από την 1η Νοεμβρίου θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ποιοι θα θεωρηθούν εμπρόθεσμοι:

1.Όσοι υποβάλλουν με πληρότητα τη δήλωσή τους μέχρι τις 31/10/2019

2.Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση τους μέχρι τις 31/10/2019 με ελλείψεις, οι οποίες έχει προβλεφθεί πως αντιμετωπίζονται ήδη από καιρού και υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα www.ktimalasithi.gr. Δηλαδή στην περίπτωση πιστοποιητικού μεταγραφής που καθυστερεί να εκδοθεί,  με υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομισθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση ένορκης βεβαίωσης με υπεύθυνη δήλωση του βεβαιούντος, στην οποία θα έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής,  με ίδιο περιεχόμενο με αυτό της ένορκης βεβαίωσης και με την δέσμευση ότι θα προσκομισθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα (http://www.ktimalasithi.gr/newsItem/59).  Στην περίπτωση τοπογραφικού διαγράμματος με κατάθεση «προσωρινών» στοιχείων εντοπισμού έως ότου προσκομισθεί το ίδιο.

Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις από τις οποίες δεν θα προκύπτει ο χωρικός εντοπισμός και η κυριότητα του δικαιώματος.

  1. Όσοι θα ζητήσουν πριν τη λήξη της προθεσμίας να πιστοποιηθεί η εμπρόθεσμη προσέλευση τους και να τους κλεισθεί ραντεβού σε συγκεκριμένη ημερομηνία (μέχρι 31/12/2019 για τα γραφεία συλλογής δηλώσεων σε Αθήνα και Σητεία, μέχρι 28/02/2020 για Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Νεάπολη, Τζερμιάδω).

Αν δεν προσέλθουν να καταθέσουν τη δήλωση τους στη συγκεκριμένη ημερομηνία ακυρώνεται η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης παραλαβής.

Τα ραντεβού θα κλείνονται

– τηλεφωνικά στο 801 10 10 800, από την Πέμπτη  17/10/2019,

– με χρήση  ηλεκτρονικής εφαρμογής στο www.ktimalasithi.gr που θα λειτουργεί από  τις 17/10/2019

– στα γραφεία συλλογής δηλώσεων (Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Νεάπολη, Σητεία, Τζερμιάδο, Αθήνα Χαρ. Τρικούπη 24).

Και στις τρεις περιπτώσεις τα ραντεβού θα  ρυθμίζονται και θα καταγράφονται από την ίδια εφαρμογή.

Προϋπόθεση είναι να έχει προχωρήσει η διαδικασία συμπλήρωσης για την υποβολή της δήλωσης ώστε να κατατεθεί στην ημερομηνία που η εφαρμογή θα δώσει διαθεσιμότητα. Η εφαρμογή ζητά  για να ορισθεί το ραντεβού το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη,   τον αριθμό των δικαιωμάτων ανά προκαποδιστριακό ΟΤΑ (δηλαδή ανά δήλωση κτηματολογίου εφόσον ανά ΟΤΑ απαιτείται ξεχωριστή), μια ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τα ραντεβού θα κλείνονται με επιλογή του ενδιαφερομένου αλλά από όσες ημερομηνίες είναι διαθέσιμες την ώρα που θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Δηλαδή όσο πιο σύντομα ζητήσει κάποιος ραντεβού, τόσο περισσότερες επιλογές θα έχει.

Η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθείται, με δεδομένο τον αναμενόμενο μεγάλο αριθμό προσέλευσης τις τελευταίες ημέρες πριν τις 31/10/2019,  για να υπάρξει σχετική αποσυμφόρηση στα γραφεία κτηματογράφησης ώστε να παραλαμβάνονται οι δηλώσεις των περιπτώσεων 1 και 2 (http://www.ktimalasithi.gr/newsItem/63).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 801 10 10 800 και θα δημοσιοποιούνται στο www.ktimalasithi.gr .