Ο Δήμος Σητείας και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση απολογισμού του έργου:  «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS  GEO – IN»   τη Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, στις 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Σητείας.

Το έργο είναι ενταγμένο στο  Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020.

Γενικός στόχος και βασική προτεραιότητα της πράξης ήταν η υποστήριξη της κοινής προσπάθειας των Εταίρων για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού, με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές, η διαφοροποίηση και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και εν γένει η αυτοτροφοδοτούμενη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαδικασία επίτευξης του παραπάνω κεντρικού στόχου, συνίσταται στη συνεργασία για το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς και στο συντονισμένο χαρακτήρα της παρέμβασης που ήταν ολοκληρωμένη για να καλύπτει το σύνολο των διαστάσεων του προβλήματος.  Στο έργο συμμετείχαν  πέντε Εταίροι  από την Κύπρο και την Ελλάδα,

  1. Α.Κ.Ο.Μ.Μ. Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Κύριος Δικαιούχος
  2. Δήμος Σητείας (Δικαιούχος 2)
  3. Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Μ.Φ.Ι.Κ. (Δικαιούχος 3)
  4. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Δικαιούχος 4)
  5. Αναπτυξιακή Εταιρία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ (Δικαιούχος 5)
  6. Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου (Δικαιούχος 6)

Στην εκδήλωση θα γίνει απολογισμός του έργου και παρουσίαση των παραδοτέων του Δήμου Σητείας και του Ο.Α.Σ. ως ανάδοχος,  καθώς και  των δράσεων που υλοποιούνται από άλλους εταίρους και έχουν άμεση σχέση και εφαρμογή για το Γεωπάρκο της Σητείας.

Πρόγραμμα

19:00 Προσέλευση – Εγγραφή

19:15 Χαιρετισμοί

19:30 Απολογισμός πεπραγμένων για το έργο: «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS», το οποίο είναι ενταγμένο στο  Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020.

Τα παραδοτέα του Δήμου Σητείας.

Βαγγέλης Περάκης,  Υπεύθυνος έργου

19:50 Απολογισμός πεπραγμένων του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της πράξης: «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS».

Τα παραδοτέα του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Μανώλης Τσαντάκης, Διευθυντής Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

20:05 Οι Χαρτογραφικές ψηφιακές εφαρμογές για το έργο.

Τα παραδοτέα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Σπύρος Σταρίδας,  Γεωλόγος Χαρτογράφος

20:20 Ανοικτή Συζήτηση : Οι ενταγμένες πράξεις του Δήμου    Σητείας στο  INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ2014 – 2020 και οι νέες προτάσεις στο πλαίσιο της 4ης  πρόσκλησης του προγράμματος.