Φωτογραφία: Λεωνίδας Κλώντζας

Όσο κυλούν οι μέρες  όλο και περισσότερα στολίδια τοποθετούνται σε επίκαιρα σημεία διαχέοντας όλο και περισσότερο φως, όσο πλησιάζομε προς τις Εορτές.