Από τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Παραγωγών Εκτός Εποχής Κηπευτικών και Αγροτικών Δραστηριοτήτων Φυτικής Παραγωγής Δήμου Ιεράπετρας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση με την οποία ανακοινώνει την διενέργεια νέων εκλογών για την ανάδειξη Δ.Σ.

Η ανακοίνωση:

Σήμερα Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2019 κατά την πρώτη συνεδρίαση  για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού  Συμβουλίου προέκυψε η ακόλουθη  Σύνθεση του ΔΣ.

Πρόεδρος                    Αικατερίνη Τσικαλουδάκη

Αντιπρόεδρος              Αντώνης Κουτσελάκης

Γραμματέας                 Εμμανουήλ Καλύβας

Ταμίας                         Εμμανουήλ Χριστάκης

Μέλη                           Μιχάλης Μαλλιωτάκης

Ξενοφώντας Δουλούμης

Πέτρος  Μαχαιράς

Με το πέρας των διαδικασιών και την υπογραφή της σχετικής απόφασης τέθηκε σε ψήφιση η πρόταση του Αντιπροέδρου κ. Κουτσελάκη:

«Παραίτηση σύσσωμου του ΔΣ λόγω χαμηλής συμμετοχής του εκλογικού Σώματος και διενέργεια διαδικασιών για κάλεσμα έκτακτης γενικής συνέλευσης και διενέργεια νέων εκλογών με μεγαλύτερη συμμετοχή».

Ψήφησαν υπέρ                                                                                               Ψήφησαν κατά

Κουτσελάκης Αντώνης                                                                  Τσικαλουδάκη Αικατερίνη

Μαλλιωτάκης Μιχαήλ                                                                   Μαχαιράς Πέτρος

Καλύβας Εμμανουήλ                                                                     Χριστάκης Εμμανουήλ

Δουλούμης Ξενοφώντας

 

Εκ του συλλόγου