Το παράρτημα ΣΔΕ Αγίου Νικολάου συμμετείχε στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το ΔΙΕΚ Αγίου Νικολάου από 10-12/12/2019. Πιο συγκεκριμένα 13 από τους εκπαιδευόμενους μας μετέβησαν οργανωμένα στο τμήμα αιμοδοσίας του Γ.Ν.ΑΝ τις συγκεκριμένες μέρες και έδωσαν αίμα για την ”Τράπεζα αίματος Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου Κρήτης”.

Ο Υπεύθυνος παραρτήματος

Αργυράκης Δημήτριος