Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα φέτος είναι μειωμένη κατά 40% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας 15ετίας (2004-2019), παρόλο που έχουν προηγηθεί δύο σοβαρές κακοκαιρίες, η «Ζηνοβία» στα τέλη του Δεκεμβρίου και ο «Ηφαιστίωνας» στις αρχές του Ιανουαρίου.

Αυτά στην άλλη Ελλάδα γιατί στην Κρήτη, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, οι χιονοπτώσεις είναι αρκετές, αν και δεν έχουν κατεβεί κάτω από το υψόμετρο των 700/800 μέτρων.