Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γιάννης Στεφανάκης ορίζει τους αντιδημάρχους του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου με θητεία έως 21 Ιανουαρίου 2021, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του. Αυτή τη φορά όρισε τρεις αντιδημάρχους ενώ μέχρι τώρα είχε δυο.

Ορίζει Αντιδήμαρχο και αναπληρωτή Δημάρχου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Στρατάκη του Ιωάννη, με αρμοδιότητες ανάπτυξης-Προγραμματισμού, σχεδιασμού υποδομών για τον τουρισμό, τεχνικών υπηρεσιών. Τον κ. Δημήτρη Τζιράκη με αρμοδιότητες οικονομικών, διοικητικών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και τον Βαγγέλη Σιγανό με αρμοδιότητες τεχνικών Έργων.