Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών δήμου Αγίου Νικολάου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει, και δημοσίως, τις διευθύνσεις των φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης «Σύγχρονο»  στον Άγιο Νικόλαο και «Αριστοτέλειο» στη Νεάπολη για την προσφορά δωρεάν φοίτησης σε μαθητές Λυκείου, προερχόμενων από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, στα πλαίσια της δράσης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου «Γιάννης Γιαννακάκης».
Με αυτή τους την πράξη απέδειξαν έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγύη και
αρετή, ενώ προς μεγάλη μας απογοήτευση δεν υπήρξε η ανταπόκριση που περιμέναμε από τα αλλά φροντιστήρια ….

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε και στις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου, ιδιαιτέρως δε στην κυρία Χατζάκη Μαρία, για την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων για την ομαλή ροή του προγράμματος.

Μετά τιμή,

Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων