Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 471/2019 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα

τις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Οδυσσέα Ελύτη και Πλάτωνος στην Κοινότητα Ελούντας και συγκεκριμένα:

Α. Να τοποθετηθεί Πινακίδα  Π-23 (μονόδρομος) στην οδό Πατριάρχου Βαρθολομαίου  αμέσως  μετά από  τη συμβολή της με την  Επαρχιακή οδό  Φουρνή –Πινές – Ελούντα

  • Να τοποθετηθεί πινακίδα Ρ-40  (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), εκατέρωθεν της εισόδου της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου αμέσως μετά τη συμβολή της με την Επαρχιακή οδό  Φουρνή –Πινές – Ελούντα, και  αμέσως μετά τη συμβολή της με την οδό Οδυσσέα Ελύτη και από τις δύο πλευρές.
  • Να γίνει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου πριν από  τη συμβολή της με την  Επαρχιακή οδό  Φουρνή – Πινές –  Ελούντα.
  • Η κατακόρυφη σήμανση να γίνει με την τοποθέτηση  πινακίδας  Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας).
  • Η οριζόντια σήμανση να γίνει με την αναγραφή του STOP με λευκά γράμματα στο οδόστρωμα.
  • Να τοποθετηθεί Πινακίδα Ρ-27 (απαγορεύεται η αριστερή  στροφή),  και της πινακίδα  Ρ-28 (απαγορεύεται η δεξιά στροφή)  επί της   Επαρχιακής  οδού  Φουρνή –Πινές – Ελούντα  πριν τη συμβολή της με την οδό Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
  • Να αφαιρεθεί η  πινακίδα Πινακίδα  Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) που έχει τοποθετηθεί στην οδό  Πατριάρχου Βαρθολομαίου  πριν τη συμβολή της με την Επαρχιακή οδό  Φουρνή –  Πινές – Ελούντα.

Β. Να τοποθετηθεί πινακίδα  Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) επί της  οδού  Οδυσσέα Ελύτη  και από τις δύο πλευρές  αμέσως μετά από τη συμβολή της με την οδό Πλάτωνος.

  • Να τοποθετηθεί πινακίδα Ρ-40  (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), και στις δύο πλευρές τις  οδού Οδυσσέα Ελύτη στην αρχή  και στο μέσο περίπου.
  • Να τοποθετηθεί Πινακίδα Π-23 (μονόδρομος) στην οδό Οδυσσέα Ελύτη  αμέσως  μετά από τη συμβολή της με την οδό Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
  • Να τοποθετηθεί Πινακίδα Ρ-27 (απαγορεύεται η αριστερή  στροφή), και  πινακίδα  Ρ-28 (απαγορεύεται η δεξιά στροφή) επί της  οδού Πλάτωνος πριν τη συμβολή της με την οδό Οδυσσέα Ελύτη.
  • Να αφαιρεθούν οι  πινακίδες  Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα)  από την οδό  Οδυσσέα Ελύτη στη συμβολή της με την οδό Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Γ. Να τοποθετηθεί  πινακίδα  Ρ-32 (η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στα 30 χλμ/ώρα), Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) στην οδό Πλάτωνος  και στην οδό Οδυσσέα Ελύτη.