Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας ενημερώνει τους πολίτες και τους φορείς της Ιεράπετρας ότι έχει προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση, όσον αφορά την Τεχνική έκθεση με τίτλο  «ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (MASTERPLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».

Για το σκοπό αυτό έχει προβεί στην ανάρτηση της ανωτέρω  έκθεσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.ierapetra.gov.gr  και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dltier@0448.syzefxis.gov.gr μέχρι και τις 25 Απριλίου 2020.

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Ασπραδάκης