«Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο δήμος λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν και διεκδικεί για την ευρύτερη περιοχή, το καλύτερο δυνατόν. Είναι ανάγκη ν’ αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να εκφράζουμε μόνο το επιθυμητό, αλλά πρωτίστως να εξετάζουμε και να επιδιώκουμε όλα όσα πραγματικά μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες και να μην δημιουργούμε λανθασμένες εντυπώσεις».

Τα παραπάνω δήλωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός, με αφορμή τις δηλώσεις των επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών στον τοπικό τύπο, αναφορικά με τις προσλήψεις εποχιακών υπαλλήλων στον τομέα καθαριότητας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δημάρχου:

«Στην έγκριτη εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ (21/5),  καταγράφηκαν οι απόψεις των επικεφαλής του Δ.Σ., αναφορικά με το εποχιακό προσωπικό του δήμου, όπου όπως είναι γνωστό, ξεκίνησαν οι διαδικασίες των σχετικών προσλήψεων. Οι τοποθετήσεις, οι σκέψεις και οι απόψεις, όλων είναι απολύτως σεβαστές. Όμως θα πρέπει ν’ αντιληφθούμε, ότι για να μπορέσουν ν΄ αποκτήσουν  υπόσταση, θα πρέπει να στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία.

Αλλά ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Διαχρονικά ότι ο  Δήμος Αγίου Νικολάου, προσλαμβάνει κάθε χρόνο εργάτες για την καθαριότητα, με βάση τ΄ ανταποδοτικά τέλη τα οποία τα οποία δεν διατίθενται μόνο για την πληρωμή των μισθών των συγκεκριμένων υπαλλήλων, αλλά και για την λειτουργία συνολικά της υπηρεσίας καθαριότητας (Αγορά μηχανημάτων, Απορριμματοφόρο, Σκούπα, Καδοπλυντήριο – ΧΥΤΑ κ.α).

Οι υπάλληλοι αυτοί, που υπογράφουν συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), θα πρέπει να προσλαμβάνονται έτσι ώστε, σε όλη την διάρκεια του χρόνου να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, αφού όπως είναι γνωστό, οι μόνιμοι υπηρετούντες υπάλληλοι δεν υπερβαίνουν τους 30 σε όλη την έκταση του δήμου (522 τ.μ).

Κατά συνέπεια για το 2020, η οικονομική υπηρεσία του δήμου, κατέδειξε την δυνατότητα που υπάρχει για τις προσλήψεις  που θα γίνουν με βάση τα υφιστάμενα οικονομικά στοιχεία.

Από τα 60 άτομα που έχει εγκρίνει το Υπ. Εσωτερικών, οι 35 θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πρώτη φάση (35 εργάτες, 4 οδηγοί και 1 χειριστής μηχανήματος) ενώ οι υπόλοιποι θα προσληφθούν τον Σεπτέμβριο(15 εργάτες, 4 οδηγοί και 1 χειριστής μηχανήματος), ώστε να μπορέσουμε να έχουμε προσωπικό μέχρι την επόμενη περίοδο.

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο δήμος λαμβάνει σοβαρά υπόψη του, τις πραγματικές δυνατότητες και διεκδικεί το καλύτερο δυνατό για την πόλη και τις κοινότητες.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου υπουργείου (1.358 θέσεις), ο Δήμος Ηρακλείου, έχει 93 εγκρίσεις και ο Άγιος Νικόλαος (60). Άρα αναλογικά πολύ περισσότερους.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου