Ορθές πρακτικές για την παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, συμβουλές από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κριτσάς

  1. Να προγραμματίζεται η ελαιοσυλλογή στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας του καρπού, έτσι ώστε να υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες ποιότητας και απόδοσης ελαιολάδου. Οι υπερώριμες ελιές χάνουν την φρουτώδη γεύση τους, ενώ οι πρώιμες μπορεί να έχουν φρουτώδη γεύση, αλλά χάνουν στις αποδόσεις. Δεν μαζεύουμε ελαιόκαρπο ποτέ με βροχερό καιρό.
  2. Να αποφεύγονται οι τραυματισμοί του ελαιόκαρπου και το πάτημα κατά τη συγκομιδή και η συμπίεση των ελιών εντός των σακιών.
  3. Οι αλυσίδες των αλυσοπρίονων πρέπει να λιπαίνονται με κατάλληλα λιπαντικά φυτικής προέλευσης. Τα συμβατικά λιπαντικά ορυκτέλαια πετρελαίου, παρ’ όλο που είναι σημαντικά χαμηλότερου κόστους, είναι πιθανό να επιμολύνουν τον ελαιόκαρπο με υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων και να καταστήσουν το ελαιόλαδο μη εμπορεύσιμο. Μεγάλη προσοχή να δίνεται κατά το γέμισμα του ρεζερβουάρ των κινητήρων των ραβδιστικών με καύσιμα ούτως ώστε να μην χύνονται πάνω στα ελαιοδίχτυα και στον ελαιόκαρπο.
  4. Πρέπει να γίνεται καλός καθαρισμός του ελαιοκάρπου από κλαδιά. Ο ελαιόκαρπος να μεταφέρεται στο ελαιουργείο την ίδια μέρα που μαζεύεται.
  5. Η μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο να γίνεται μέσα σε καθαρούς, γιούτινους σάκους ή σε κλούβες. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών τσουβαλιών.
  6. Κατά τη συγκομιδή να χρησιμοποιούνται δίχτυα συλλογής και πλαστικά εξαρτήματα των ελαιοραβδιστικών που πληρούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια για τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους πλαστικοποιητές.
  7. Τήρηση κανόνων ορθής χρήσης φυτοπροστατευτικών (ημερομηνία συλλογής ελαιοκάρπου σύμφωνα με την τελευταία εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος).
  8. Να αποφεύγεται το κάψιμο των ελαιοκλαδεμάτων εντός των ελαιώνων. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί (καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών ελιάς), να πραγματοποιείται όταν τα δέντρα δεν έχουν καρπό. Συνιστάται η χρήση κλαδοθρυμματιστή και η εναπόθεση στο έδαφος των θρυμμάτων.
  9. 9. Δεν μαζεύουμε ελαιόκαρπο ποτέ με βροχερό καιρό.
  10. 10. Για τη μείωση της μετάδοσης του κορονοϊού τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Επιβάλλεται η χρήση μάσκας.