Αρχική_Τοπικά νέαΛασίθι γενικάΆδειες για φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Άδειες για φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Από

Ημερομηνία

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λασιθίου καλεί τους παραγωγούς που ενδιαφέρονται για τη χορήγηση νέων Αδειών Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου για το έτος 2016 να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση των αδειών αυτών.
Οι δηλώσεις αυτές θα υποβάλλονται έως 15 Δεκεμβρίου 2015 στη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής στον Άγιο Νικόλαο και θα περιέχουν τα παρακάτω ελάχιστα στοιχεία:
Α) Την αιτούμενη έκταση.
Β) Την περιοχή (Νομός) στην οποία υποβάλλεται η δήλωση.
Γ) Αν το αγροτεμάχιο με την αιτούμενη έκταση είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο.
Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης καθώς η διαδικασία, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που θα αποφασιστούν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1 Μαρτίου 2016.
Οι άδειες φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης (μόνο η δράση της υποστύλωσης).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλ. 2841340523.
Η Aναπληρώτρια Προ/νη Δ/νσης
ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΝΤΗ

Πρόσφατα άρθρα