Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
ΑρχικήΚρήτηΗράκλειοΣυνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

 
Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17:55 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 32 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:

 • Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης ) – (απόφαση 86/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 • Έγκριση χαρτογραφικού υλικού υπόβαθρου που συνοδεύει την Κανονιστική Πράξη Κοινόχρηστων Χώρων της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης) – (απόφαση 85/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 • Πρακτικό Κυκλοφορίας 5/2015 (λήξη δημόσιας διαβούλευσης) – (απόφαση 84/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Εξέταση ένστασης κατά των 613/2015 και 358/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τροποποίηση σχεδίου πόλης Ηρακλείου, στο Ο.Τ. 119 (Γ 1768) – 120 (Γ1765) της Πολεοδομικής Ενότητας “Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα”. (απόφαση 82/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 • Προμήθεια πλακών μαρμάρου για το έργο αυτεπιστασίας “Συντήρηση δημοτικών κοιμητηρίων” (Απόφαση 884/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 887/2015 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού για την πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης (απόφαση 894/2015 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού για την ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (απόφαση 895/2015 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
 • Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 901/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 902/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 903/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 • Τροποποίηση – συμπλήρωση της 617/2015 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής- Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση – συμπλήρωση της 657/2015 σχετικής απόφασης του για χρέωση Δήμων που θα εξυπηρετούνται από οχήματα του Δήμου, για εργασίες μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων τους στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (απόφαση 905/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εγγράφοντας νέο έργο με τίτλο “Κατασκευή τοιχίου στη Δ.Ε. Τεμένους, στον Προφήτη Ηλία” (απόφαση 960/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 • Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
 • Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Καραντινού Γεωργίου στην Αθήνα.
 • Έγκριση μετάβασης Δημάρχου κ. Βασίλη Λαμπρινού στην Αθήνα .
 • Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Μαμουλάκη στην Αθήνα.
 • Προμήθεια θερινών και χειμερινών στολών της Δημοτικής Φιλαρμονικής.
 • Κατακύρωση προμήθειας και εγκατάστασης Συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων.
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Λεωφόρου Πλαστήρα στα πλαίσια του έργου “Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού – Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (φάση Α).
 • Παράτασης εργασιών για το έργο “Ανακατασκευή μόνωσης κτιρίου Loggia και αναβάθμιση κλιματισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου”.
 • Εκτέλεση έργου με τίτλο “Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων”.
 • Τροποποίηση απόφασης 753/2014 για την αντικατάσταση της Προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ηρακλείου.
 • Ορισμός μέλους της Ομάδας Σχεδιασμού Διαχείρισης και Υποστήριξης για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου – ΤΕΕ/ΤΑΚ.
 • Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής για “Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ)”.
 • Τροποποίηση του άρθρου 8 της με αρ. πρωτ. 91.379/14-7-2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΙΤΕ με αντικείμενο την εκπόνηση Ερευνητικού Έργου “Για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής στα ενετικά τείχη και στο δυτικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ηρακλείου και Ορισμός μελών στην “Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης” για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
 • Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (φάση Β).
 • Έγκριση για την υποκατάσταση μελετητή, της σύμβασης για την εκπόνηση της “Μελέτης Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης”.
 • Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Δ’ Δόση 2015).
 • Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης”.
 • Υποβολή προς έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής και Διαφημιστικής Προβολής του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2016.
 • Ανανέωση διάρκειας μείωση μισθωμάτων αστικών ακινήτων και καταστημάτων της Λαχαναγοράς που εκμισθώνει ο δήμος Ηρακλείου για το έτος 2016.
melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα