Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
ΑρχικήΚρήτηΔικαιώθηκε δανειολήπτης από το Ειρηνοδικείο Χανίων

Δικαιώθηκε δανειολήπτης από το Ειρηνοδικείο Χανίων

Από

Ημερομηνία

Είχε τραπεζικές δόσεις (υποχρεωτικές μηνιαίες καταβολές) που ξεπερνούσαν τον μισθό του. Η υπόθεση αυτή αφορά πρώην Τραπεζικό υπάλληλο, ο οποίος υπήρξε οφειλέτης σε τέσσερις τράπεζες και ένα οικοδομικό συνεταιρισμό Τραπεζικών υπαλλήλων, συνολικού ποσού οφειλών 75.306,25 ευρώ, με  μηνιαία σύνταξη 1.489,25 ευρώ και μηνιαία δόση 1.224,00 ευρώ. Οικογενειακή κατάσταση του είναι έγγαμος, με σύζυγο που δεν εργάστηκε ποτέ, είναι πατέρας τριών ενηλίκων τέκνων, το ένα είναι άνεργο. και διαμένει στην πατρική οικία.Το μηνιαίο βιοτικό κόστος μιας μέσης ελληνικής οικογένειας ανέρχεται στα 1285,29 ευρώ.

Η  Ειρηνοδίκης Χανίων, σύμφωνα με την πραγματική  οικονομική κατάσταση και ρευστότητα του δανειολήπτη του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, μειώνοντας την μηνιαία δόση  κατά  81%. Πλήρωνε δόση 1.224,00 και του ορίστηκε το ποσό  των 230 ευρώ, που ο ίδιος είχε αιτήσει.

Εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος: Η σύνταξή του 1.489,55 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία: Διαθέτει, 1) μονοκατοικία επιφανείας 70,00 τ.μ. 2)οικόπεδο 160,00 τ.μ  3) 9.000 τ.μ (δύο) αγροτεμάχια με ελιές. 4) Ι.Χ

Το Ειρηνοδικείο  Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης   πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του, λόγω μείωσης της σύνταξής του.

  1. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής.

2) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του,  ο δανειολήπτης

3) ΟΡΙΖΕΙ για  την σύζυγο που δεν έχει εισόδημα, “μηδενικές καταβολές”

4) ΟΡΙΖΕΙ για τον σύζυγο  την καταβολή ποσού 230 ευρώ , (ποσό που είχε προταθεί από τον ίδιο) για το χρονικό διάστημα 5 ετών συμμέτρως καταβαλλόμενο  στις πιστώτριες τράπεζες.

5) ΟΡΙΖΕΙ για την διάσωση της κύριας κατοικίας των αιτούντων την καταβολή του ποσού των 230 ευρώ, μετά την παρέλευση της πενταετίας και μέχρι την συζήτηση της αίτησης , (ορισθείσα ημερομηνία  η 14-11-2025). (Zarpanews)

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα