Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΥποβολή Πρότασης Ένταξης Έργου στην Ιεράπετρα στο νέο ΕΣΠΑ 2014 -2020

Υποβολή Πρότασης Ένταξης Έργου στην Ιεράπετρα στο νέο ΕΣΠΑ 2014 -2020

Από

Ημερομηνία

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας το σώμα ενέκρινε την υποβολή πρότασης ένταξης έργου στην πρόσκληση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014 – 2020 στον άξονα Προτεραιότητας -2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη».
Συγκεκριμένα πρόκειται για το έργο «Αποχετευτικοί Αγωγοί Ιεράπετρας» το όποιο μετά τη σύνταξη νέας μελέτης, υποβλήθηκε προς ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την πόλη της Ιεράπετρας, αφού με την υλοποίησή του θα ολοκληρωθεί το σύνολο σχεδόν των αποχετευτικών δικτύων στην πόλη και θα λυθούν χρόνια προβλήματα που παρατηρούνται λόγω της έλλειψης αποχετευτικών αγωγών κυρίως στην έκταση του νέου σχεδίου πόλεως.

Πρόσφατα άρθρα