Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου και ώρα 8.30 στη μικρή αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος με τα εξής θέματα:
– Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού τέταρτου τριμήνου έτους 2015
– Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016
– Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου
– Ανάκληση αποφάσεων της Επιτροπής και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Εγκρίσεις:
– Πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας αντλιών λυμάτων στους Καλογέρους και του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων περιοχής Δήμου Ιεράπετρας (προμήθεια αδρανών υλικών-σκυροδέματος κ.λ.π.)» και επανάληψη διαγωνισμού
– Απόδοσης λογαριασμού που αφορά πάγια προκαταβολή στους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας
– Παρακολούθησης και μετακίνησης δύο δημοτικών υπαλλήλων για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.
Σχετική πρόσκληση απηύθυνε ο Πρόεδρος κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα