Το αίτημα για άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης οίκου ανοχής στα όρια του δήμου Αγίου Νικολάου εξέτασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου που συνεδρίασε πριν από λίγη ώρα.

Αποφασίστηκε να χορηγηθούν δυο άδειες οίκων ανοχής στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, που θα στεγαστούν σε κτίρια που δεν θα έχουν πρόσοψη σε εθνικό ή επαρχιακό δρόμο και σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια των σχεδίων πόλεως ή οικισμών.

Το θέμα θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπάρχει ένας μόνο ενδιαφερόμενος να λειτουργήσει οίκο ανοχής και έχει ήδη βρει το οίκημα που θα είναι στην περιοχή του Καλού Χωριού μακριά βέβαια από σπίτια.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ