Από πλευράς Δημοτικής Αρχής τονίστηκε ότι δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές τώρα γιατί ο κανονισμός έχει πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση προς έγκριση, επιχείρημα που προκάλεσε τις αντιδράσεις των επιχειρηματιών αλλά και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στον Δήμο.

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ