Αρχική _Τοπικά νέα Ιεράπετρα Ματαίωση της Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανεγέρση 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας»

Ματαίωση της Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανεγέρση 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας»

Από

Ημερομηνία

Η Οικ. Επιτροπή με τη με αριθμό. 99/2017 απόφασή της αποφάσισε την ματαίωση της Δημοπρασίας  της 15-6-2017 για την εκτέλεση του έργου «Ανεγέρση 7ου Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας» ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  έχοντας υπόψη τη με  αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466(ΦΕΚ 1746Β΄/19-5-2017) «κανονισμός περιγραφικών τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πρόεδρος Οικ. επιτροπής

Πρόσφατα άρθρα