Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.), ενημερώνει τις ωφελούμενες μητέρες που έλαβαν αξία τοποθέτησης voucher, ότι έπειτα από σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. δεν είναι εφικτό να ενεργοποιηθούν, λόγω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος που αφορά τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των δομών των Βρεφ/κών – Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίου Νικολάου.

Συνεπώς, θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση που θα αφορά την έναρξη εγγραφών βρεφών και νηπίων μέσω ΕΣΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.                                                                           ΛΕΜΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ