Η Ανεξάρτητη Κίνηση Δημοτών Νεάπολης, ευχαριστεί τις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Αγίου Νικολάου, για τις ευνοϊκές δηλώσεις, με τις οποίες υποδέχθηκαν την πρόθεση της να μετέχει στις προσεχείς εκλογές και αποδέχεται κάθε πρόταση για ανταλλαγή απόψεων, για όσα από τα τοπικά θέματα της περιοχής μας, έχει αρμοδιότητα ο Δήμος του Αγίου Νικολάου. 

Η κίνηση μας έχει ήδη δηλώσει ότι θα παραμείνει ανεξάρτητη και σταθερά προσηλωμένη στην υπηρέτηση των τοπικών προβλημάτων. Δεν υπάρχει επομένως ζήτημα καθορισμού προεκλογικής ή και μετεκλογικής στάσης της κίνησης μας, αφού αυτή έχει ήδη αποφασισθεί.  

Πιστεύουμε ότι ο διάλογος συμβάλλει στην καλή λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, όταν διεξάγεται με καλή πίστη και σεβασμό της διαφορετικής άποψης. Θεωρούμε αυτονόητο ωστόσο, ότι, ο διάλογος με τις δημοτικές παρατάξεις, δεν οδηγεί σε δεσμεύσεις και δεν εγγράφει υποθήκες για τις θέσεις και απόψεις μας στα δημοτικά πράγματα.

Η προσωρινή επιτροπή