Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λασιθίου συνεδρίασε το Σάββατο 11 Μαϊου προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαϊου για την ανάδειξη συμβούλων κοινοτήτων για τις 24 κοινότητες του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών και προέδρων για τις Κοινότητες του Δήμου Αγίου Νικολάου ανακήρυξε τους συνδυασμούς και μεμονωμένων υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στο δήμο Αγίου Νικολάου είναι οι εξής: