Μια πατέντα συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε μαρίνα και παρόμοιά της δε διαθέτει άλλη μαρίνα στην Ελλάδα, παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Αγίου Νικολάου Μιχάλης Φαρσάρης, στο πλαίσιο των εργασιών του 1Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Στόχος του συνεδρίου ήταν  να παρουσιάσει και να ενθαρρύνει ολοκληρωμένες συζητήσεις σχετικά με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων, δίνοντας έμφαση στις υποστηρικτικές υποδομές για πλοία και πλωτές κατασκευές κάθε είδους, στην προστασία των παράκτιων περιοχών από τη διάβρωση, στον μακροχρόνιο σχηματισμό της μορφολογίας των παράκτιων ζωνών, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρωπογενείς λιμενικές, παράκτιες και υπεράκτιες υποδομές, την διάδοση των κυμάτων και την προστασία των παράκτιων ζωνών από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, την κατασκευή, εγκατάσταση και διαχείριση υπεράκτιων κατασκευών (σταθερών και πλωτών) για την υποβρύχια εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, την αποθήκευση και μεταφορά τους, καθώς και τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας για τη μετατροπή και εκμετάλλευση της αειφόρου ενέργειας (αιολικής και κυματικής).

Μοναδικό στην Ελλάδα

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο κ. Φαρσάρης, παρουσίασε «το πρωτοποριακό, καινοτόμο, μοναδικό στην Ελλάδα και από τα λίγα στην Ευρώπη, σύστημα διήθησης των υδάτων από το πλύσιμο των υφάλων των σκαφών, όταν ανελκύονται στην ξηρά. Το συγκεκριμένο σύστημα εγκατέστησε η ΔΑΕΑΝ, στα πλαίσια της αυστηρής πολιτικής προστασίας περιβάλλοντος που ακολουθεί η παρούσα διοίκηση στη λειτουργία της μαρίνας. Τα χρώματα και γενικά τα νερά που προκύπτουν από το πλύσιμο στα ύφαλα των σκαφών, είναι επικίνδυνα απόβλητα και δεν επιτρέπεται η διάθεση τους στον ΧΥΤΑ ή στη θάλασσα. Γι’ αυτό, μετά την αφυδάτωση της λάσπης που συλλέγεται, αποθηκεύονται σε βαρέλια, που φυλάσσονται μέχρι τη συγκέντρωση ενός τόνου. Στη συνέχεια θα κληθεί εξειδικευμένη πιστοποιημένη εταιρεία, που αναλαμβάνει την παραλαβή, μεταφορά και διάθεση/εξουδετέρωση επικίνδυνων αποβλήτων», εξήγησε ο κ. Φαρσάρης.

Η πολιτική που εφαρμόζει η παρούσα διοίκηση της ΔΑΕΑΝ, επέβαλε στους κατόχους σκαφών την εφαρμογή συγκεκριμένων αυστηρών κανόνων κατά τη διαδικασία συντήρησης των σκαφών στον χερσαίο χώρο της μαρίνας. Σ’ αυτό, τόνισε, οφείλεται εξ άλλου και η ικανοποίηση των περιοίκων, που δεν έχουν εκφράσει στο διάστημα από την έναρξη εφαρμογής των μέτρων αυτών, σχετικά παράπονα.

Αναφερόμενος στο φίλτρο, ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ είπε ότι είχε εντοπίσει τη διάθεση στην αγορά των ΗΠΑ ενός παρόμοιου ειδικού φίλτρου, αλλά από τις εταιρείες στις οποίες η ΔΑΕΑΝ έστειλε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά του, δεν έλαβε καμία απάντηση. Κατόπιν αυτού, η ΔΑΕΑΝ προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος που ανέλαβε και κατασκεύασε η εταιρεία «Διαλυνάς Α.Ε.» (με έδρα το Ηράκλειο). Η ίδια εταιρεία έχει αναλάβει και την παρακολούθηση, επί διετία, με δίκτυο τηλεμετρίας, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος το οποίο εγκαταστάθηκε το 2018 στη μαρίνα.

Το συγκεκριμένο σύστημα  αποτελεί πατέντα και η λειτουργία του μέχρι σήμερα ελέγχεται με λήψη δειγμάτων νερού της μαρίνας, τα οποία αποστέλλονται σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Οι μέχρι σήμερα μετρήσεις δείχνουν ότι τα 6 από τα 8 βαρέα μέταλλα που στο παρελθόν εντοπίζονταν στο νερό της μαρίνας σε τιμές εκτός αποδεκτών ορίων, μετά τη λειτουργία του φίλτρου, κυμαίνονται εντός αποδεκτών ορίων, είπε ο κ. Φαρσάρης.

 

Η περιβαλλοντική μελέτη της μαρίνας

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Φαρσάρης είπε ότι η μαρίνα δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, παρ’ όλο που  σχετική αίτηση και φάκελος είχε κατατεθεί επί ημερών της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Εν τω μεταξύ η Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων ζήτησε νέα περιβαλλοντική μελέτη, γιατί εκκρεμεί από το Υπουργείο Τουρισμού για την αλλαγή χωροθέτησης, μετά την ενσωμάτωση και της λωρίδας που βρίσκεται μεταξύ του περιφερειακού δρόμου και των ορίων του αρχικά παραχωρηθέντος ακινήτου. Η διοίκηση της μαρίνας έχει καταθέσει τοπογραφικό υφιστάμενης κατάστασης της μαρίνας μαζί με μια πληθώρα δικαιολογητικών και εγκρίσεων διαφόρων Υπηρεσιών, όπως ζητήθηκαν από το Υπουργείο, εντούτοις αν και έχει περάσει πάνω από ένα εξάμηνο, εξέλιξη στο θέμα δεν υπάρχει.

Ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ σχολιάζοντας την τακτική από πλευράς του Υπουργείου, τη χαρακτήρισε ως υπεκφυγή ώστε να μην υπάρξει καμία εξέλιξη και να παραμένει εσαεί μια εκκρεμότητα, που κρατά εγκλωβισμένη τη μαρίνα, από τον οποιοδήποτε σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίου περαιτέρω ανάπτυξής της, που θα ωφελήσει τουριστικά την πόλη αλλά και την τοπική αγορά, γενικότερα.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ