Συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων με τα θέματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Ανάπτυξης Εφαρμοργών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

  • Για τα θέματα της Ιστορίας (ημερήσια ΓΕΛ) πατήστε εδώ.
  • Για τα θέματα της Ιστορίας (εσπερινά ΓΕΛ) πατήστε εδώ.
  • Για τα θέματα της Φυσικής (ημερήσια ΓΕΛ) πατήστε εδώ.
  • Για τα θέματα της Φυσικής ΓΕΛ (εσπερινά ΓΕΛ) πατήστε εδώ.
  • Για τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ημερήσια ΓΕΛ) πατήστε εδώ.
  • Για τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (εσπερινά ΓΕΛ) πατήστε εδώ.