Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση των εκλογικών τμημάτων του νομού Λασιθίου.

ΑΠΟΧΗ   →   38,40% (ψήφισαν 42.574 από συνολικά 69.116 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   97,69% (41.591)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   2,31% (983)