Μεταξύ του Δημάρχου Σητείας και του κ. Σωτήρη Αγιασμάτη, υπεγράφη σύμβαση προϋπολογισμού 274.000 ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία αφορά τον «Εξοπλισμό γεωτρήσεων Έξω Μουλιανών & Πισκοκεφάλου και την Αξιοποίηση γεωτρήσεων στη θέση «Νταούσο» Τ.Κ. Σκοπής και «Χαλέπα» Τ.Κ. Πισκοκεφάλου».

Η παρούσα Δημοτική Αρχή δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα, με συνεχείς παρεμβάσεις εκσυγχρονίζει και βελτιώνει το αρδευτικό δίκτυο, με σκοπό αφενός να περιορίσει τις απώλειες νερού, αφετέρου να αξιοποιήσει γεωτρήσεις που είχαν εγκαταλειφθεί, αξιοποιώντας το υδάτινο δυναμικό της περιοχής και βελτιώνοντας τις συνθήκες αγροτικής καλλιέργειας.