Ο Δήμος Ιεράπετρας με πρωταρχικό μέλημα τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προτίθεται να μειώσει ή να απαλλάξει (για το 2020) από τα Τέλη Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (της κύριας κατοικίας) τους οικονομικά ασθενέστερους κατοίκους, βάσει κοινωνικών κριτηρίων (Δ.Σ 157/2016) και αφού εξετάσει το σύνολο των αιτήσεων που θα κατατεθούν. Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται συνοπτικά οι ωφελούμενες κατηγορίες πολιτών.                                       .
Οι προϋποθέσεις, τα όρια εισοδήματος και περιουσίας, τα απαραίτητα βασικά και ειδικά δικαιολογητικά, αναγράφονται αναλυτικά στο 4σέλιδο έντυπο της αίτησης.                     .
ΔΙΟΡΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Έως 9η Αυγούστου 2019

Κοινωνική
Ομάδα
Βασικές
Προϋποθέσεις
Όρια Συνολικού
Οικογενειακού Εισοδήματος
Διαμενόντων στην Οικία
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ● Σε όσους καταβάλλεται επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων στους ίδιους ή στους συζύγους τους ● Οικογενειακό Εισόδημα 2018 έως 12.000€
● +1.000€ κάθε εξαρτώμενο μέλος
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΑΜΕΑ ● Ποσοστό αναπηρίας ίσο ή άνω του 67%  ο ίδιος ή έστω ένα άτομο που συνοικεί μαζί του ● Οικογενειακό Εισόδημα 2018 έως 23.500 €
● +1.000€ κάθε εξαρτώμενο μέλος
ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ● Να έχουν την ιδιότητα του γονέα πολύτεκνου
αλλά με άγαμα τέκνα έως 23 ετών **
● Οικογενειακό Εισόδημα 2018 έως 25.000 €
● +1.000€ κάθε εξαρτώμενο μέλος πέρα του 4ου
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ● Να έχουν την ιδιότητα του γονέα τρίτεκνου
αλλά με άγαμα τέκνα έως 23 ετών**
● Οικογενειακό Εισόδημα 2018 έως 23.500 €
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ● Οικογένειες που αποτελούνται από ένα γονιό και μόνο για τις περιπτώσεις:

1.      Χηρεία

2.      Ελεύθερη συμβίωση χωρίς σύμφωνο συμβίωσης

3.      Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου

4.      Υιοθεσία τέκνου
(με 1+ άγαμο τέκνο έως 23 ετών)**

● Οικογενειακό Εισόδημα 2018 έως 20.000 €
● +1.000€ κάθε εξαρτώμενο μέλος
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ● Ανεργία για τουλάχιστον ένα συνεχόμενο έτος ένας εκ των συζύγων (όχι παιδιών)
● Εγγεγραμμένος σε ΟΑΕΔ
● Οικογενειακό Εισόδημα 2018 έως 12.000 €
● +1.000€ κάθε εξαρτώμενο μέλος
ΛΗΠΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ● Λήπτες (οι ίδιοι ή οι σύζυγοι) των υπηρεσιών πρόνοιας του Δήμου Ιεράπετρας ● Οικογενειακό Εισόδημα 2018 έως 12.000 €
● +1.000€ κάθε εξαρτώμενο μέλος
** Εάν σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή ή υπηρετούν την θητεία τους στο στρατό το όριο είναι έως 25 ετών
ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ για όλες τις Κοινωνικές Ομάδες:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ
Ειδικά έντυπα αιτήσεων και κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών |  Έως 9η Αυγούστου 2019

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας. Δημοκρατίας 31.
Στο ισόγειο του νέου Δημαρχείου – δίπλα από το ταμείο του Δήμου
● Δευτέρα έως Παρασκευή 13.00 έως 15:00

● Τηλέφωνα 28423 40350, 28423 40352, 28423 40354, 28423 40387
Ιστοσελίδα για πληροφορίες: ierapetra.gov.gr/meiosi-telon