Ο νέος δήμαρχος Σητείας Γεώργιος Ζερβάκης απευθύνει πρόσκληση για ορκωμοσία της Δημοτικής Αρχής. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 34 & 35/2019 αποφάσεις του αρμόδιου Πρωτοδικείου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο αμφιθέατρο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (πρώην ΤΕΙ) στην περιοχή Τρυπητός Σητείας, στις 24 Αυγούστου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 ορκωμοσία.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Ζερβάκης