Η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Ανατολικής Κρήτης απέστειλε προς τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών επιστολή με τις απόψεις της για τη λειτουργία της ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων. Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Πάγια θέση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης είναι ότι οι υποδομές θα πρέπει να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται από ισχυρές αναβαθμισμένες δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες.

Η θέση μας αυτή στηρίζεται στη διαχρονική μας εμπειρία από τη λειτουργία εν γένει των Α.Ε. στην παραγωγή δημοσίων έργων και μελετών, η οποία καταμαρτυρεί ότι λειτουργούν με αμφισβητούμενη διαφάνεια, έξω από το δημόσιο λογιστικό έλεγχο, με ειδικό προνομιακό

νομοθετικό πλαίσιο παραγωγής των έργων – μελετών, στοιχίζοντας πανάκριβα στον ελληνικό λαό με υπέρογκα λειτουργικά έξοδα και αυξημένο κόστος των έργων.

Με βάση τις παραπάνω θέσεις μας θεωρούμε πως οι τοποθετημένοι Υπάλληλοι στην ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων πρέπει να παραμείνουν στην Υπηρεσία, η οποία πρέπει να αναβαθμιστεί και να λειτουργήσει ουσιαστικά με σκοπό να εκτελέσει τα μεγάλα έργα αρμοδιότητάς της σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα σεβασμού των ατομικών τους επιθυμιών.

Τέλος σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας και ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία με την συνδικαλιστική μας ένωση για την επίλυση των ζητημάτων των Μηχανικών του Δημοσίου που είναι και η ραχοκοκαλιά του Υπουργείου σας.