ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

(ΓΕΩΤ.Ε.Ε)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, στο Ηράκλειο και ώρα 10.00, στην αίθουσα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ δίπλα στα γραφεία του παραρτήματος στην οδό τέρμα Θεμιστοκλέους, θα διεξαχθεί η Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Κλάδων του Περιφερειακού Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) με το παρακάτω πρόγραμμα εργασιών:

9.30-10.00     Προσέλευση

10.00-10.15   Χαιρετισμοί -Έναρξη- Εκλογή προεδρείου

10.15-10.30   Εισήγηση Διοικούσας Επιτροπής -παρουσίαση δράσεων

10.30 -11.30Τοποθετήσεις-Συζήτηση για τη λειτουργία του παραρτήματος – Προγραμματισμός Δράσεων

11.30-11.45  Ο ρόλος των γεωτεχνικών στα σύγχρονα περιβαλλοντικά δεδομένα

11.45 -12.30 Τοποθετήσεις Συζήτηση

12.30            Εκλογή Πενταμελών Επιτροπών Κλάδων και συγκρότηση τους

                                                                       Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

                                                                      Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης