Ξεκινούν οι προπονήσεις του αναπτυξιακού της ΕΚΑΣΚ και στο Νομό Λασιθίου την Παρασκευή 8/11/2019. Θα πραγματοποιηθούν δυο προπονήσεις  σε Ιεράπετρα και Αγ. Νικόλαο τις παρακάτω ώρες:

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ:                                16.30-18.00

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:                   20.00-21.30

Παρακαλούνται οι προπονητές να  επιλέξουν αθλητές γεννηθέντες τα έτη 2006-2007 που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη προπόνηση είναι  ένα φωτοαντίγραφο της  κάρτας  υγείας.

Οι αθλητές της ΣΗΤΕΙΑΣ μπορούν να λάβουν μέρος σε όποια από τις δυο προπονήσεις εξυπηρετούνται καλυτέρα.