Αρχική Άλλα νέα Ελλάδα Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για δράση του ΕΣΠΑ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για δράση του ΕΣΠΑ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης για τους δικαιούχους του συμπληρωματικού προσωρινού πίνακα της Δράσης του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)».

Σύμφωνα με την απόφαση, πραγματοποιείται παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης για την κατηγορία δικαιούχων Α (άνεργοι, μισθωτοί) έως την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και για την κατηγορία δικαιούχων Β (αυτοαπασχολούμενοι) έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.

Οι προθεσμίες είναι οριστικές και η μη τήρηση αυτών οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου. Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την καταληκτική ημερομηνία θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα.