Στην προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού δικτυώματος ασφαλείας στο εσωτερικό της Δημοτικής Αγοράς Χανίων προχωράει ο δήμος. Μετά τον ορισμό -από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών- των προδιαγραφών του ειδικού δικτυώματος, ο δήμος προχωράει στην προμήθειά του έναντι ποσού 24,5 χιλιάδων ευρώ.

 

Όπως αναφέρει η απόφαση, «η προμήθεια και τοποθέτηση του ειδικού δικτυώματος ασφαλείας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος από πτώση τυχόν κεραμιδιών ή τζαμιών στο εσωτερικό της Δημοτικής Αγοράς και το οποίο είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση από άποψη ασφαλείας και κόστους, μέχρι να γίνει η ολική ανακατασκευή της Δημοτικής Αγοράς στο επόμενο χρονικό διάστημα».