Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) στο πλαίσιο δράσης της Ενίσχυσης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και της Ετοιμότητας για τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, διοργανώνει Εργαστήρια Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για σεισμό σε επίπεδο Δήμων.

Στα Εργαστήρια θα συμμετέχουν αρμόδια στελέχη των Δήμων, των Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων.

Οι εν λόγω δράσεις, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου στα Χανιά, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου στο Ρέθυμνο, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Κύριος ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π., καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ενώ εισηγήσεις θα γίνουν και από τα στελέχη του Οργανισμού Μαρία Μανουσάκη, Γεωλόγο MSc (Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – Πρόληψης), Νικόλαο Καρβελέα, Πολιτικό Μηχανικό MSc (Τμήμα Προγραμματισμού) και Λάμπρο Ζαρμακούπη (Τμήμα Παροχής Βοήθειας και Ετοιμότητας).