Το πρώτο βήμα με προοπτική την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης νερού για την ενίσχυση του ισοζυγίου διάθεσης και κατανάλωσης σε πόσιμο νερό της περιοχής Ελούντας – Βρουχά, με την καλπάζουσα τουριστική ανάπτυξη και την αντίστοιχη αύξηση στην κατανάλωση νερού, επιχειρεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ ενέκρινε  την παραχώρηση χρήσης χώρου της Κοινότητας Ελούντας  στη ΔΕΥΑΑΝ για την διάνοιξη γεώτρησης, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη για την αφαλάτωση στην περιοχή Πλάκας».

Πρόκειται για μια παλιά ανοιχτή υπαίθρια δεξαμενή, η οποία είχε παραχωρηθεί στην παλιά Κοινότητα Ελούντας, άρα αποτελεί σήμερα ιδιοκτησία του Δήμου, την οποία εντόπισε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ Ευάγγελος Μαυρικάκης, σε θέση που προσφέρεται για την ανόρυξη τέτοιας γεώτρησης (απόσταση πάνω από 500 μ. από την ακτή).

Στη διαδικασία αδειοδότησης

Η ΔΕΥΑΑΝ, όπως ήδη έχει γράψει η ΑΝΑΤΟΛΗ, βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότησης για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης που θα καλύψει τις υψηλές υδροδοτικές ανάγκες της  παραλιακής ζώνης Σχίσμα-Πλάκα κατά τους θερινούς μήνες.

Προκειμένου να προσδιοριστεί η ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα και η δυναμικότητα της μονάδας αφαλάτωσης προγραμματίζεται η εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης για την περιοχή της Πλάκας, η οποία θα περιλαμβάνει την ανόρυξη διερευνητικής γεώτρησης.

Εξετάζοντας τις συνθήκες της περιοχής, καταγράφοντας τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η ΔΕΥΑΑΝ προσδιόρισε την ιδανικότερη περιοχή που προσφέρεται για την ανόρυξη της γεώτρησης, εντός της οποίας υπάρχει ακίνητο (η δεξαμενή), το οποίο ανήκει στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Το ακίνητο είναι επιφάνειας 77.3 τ.μ.  και περιλαμβάνει απενεργοποιημένη ανοικτή δεξαμενή.

Σε περίπτωση που η διερευνητική γεώτρηση κριθεί κατάλληλη για χρήση με σκοπό την αφαλάτωση, η ΔΕΥΑΑΝ ζητά να παραχωρηθεί δωρεάν προς χρήση η συγκεκριμένη έκταση, για τη χωροθέτηση και αδειοδότηση της εν λόγω γεώτρησης.

Από την ανάλυση της ποιότητας του νερού που τυχόν θα εντοπίσει η γεώτρηση, θα κριθεί στη συνέχεια η σκοπιμότητα δημιουργίας και της μονάδας αφαλάτωσης. Όπως επεσήμανε ο κ. Μαυρικάκης, το ζήτημα εξασφάλισης έκτασης για την κατασκευή της μονάδας φαίνεται να βρίσκει λύση, αφού ήδη έχει εντοπιστεί ακίνητο, η δαπάνη για την αγορά του οποίου δεν θα είναι απαγορευτική, αφού ως γνωστόν το κόστος της γης στην περιοχή της Πλάκας είναι πολύ υψηλό.