Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση σε ευρύ κοινό μιας άριστης πτυχιακής εργασίας με θέμα “Ομαδοποίηση Εικόνων με Βάση το Περιεχόμενο” από τις φοιτήτριες του Τμήματος Δήμητρα Λασθιωτάκη και Σμαράγδα Μαρκάκη, η οποία εξετάστηκε και έλαβε βαθμολογία 10.

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία είχε και ερευνητικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να δημοσιευτεί πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό IET Image Processing μετά από διαδικασία κρίσης.

Το περιοδικό αυτό δημοσιεύει εργασίες σε τομείς έρευνας που σχετίζονται με την παραγωγή και επεξεργασία οπτικής πληροφορίας και καλύπτει πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα στην επεξεργασία εικόνων και βίντεο με τα οποία σχετίζεται άμεσα και η δημοσιευμένη πτυχιακή εργασία του Τμήματος.