Αρχική_Τοπικά νέαΛασίθι γενικάΤμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας ιδρύεται στην Κρήτη

Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας ιδρύεται στην Κρήτη

Από

Ημερομηνία

Την ίδρυση Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.Κ.), με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου, προβλέπει Προεδρικό Διάταγμα το οποίο δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Π.Δ. αναφέρει για το τμήμα της Κρήτης:

«ββ. Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.Κ.), με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου, το οποίο έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή, ασκεί τις αρμοδιότητές του στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και στελεχώνεται από προσωπικό που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση που ορίζεται στην ως άνω απόφαση.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και γενικά τη διαχείριση θεμάτων διοικητικής υποστήριξης της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το αντίστοιχο γραφείο της Ε.Κ.Α.Μ.».

Πρόσφατα άρθρα